Projekty realizowane w ramach EFS:
  • Rozpoczęte
  • Zakończone
Projekt realizowany w ramach POKL, priorytet IX, działanie 9.6.1
Okres realizacji: 1 styczeń 2013 - 30 czerwiec 2015
Projekt realizowany w ramach POKL, priorytet IX, działanie 9.3
Okres realizacji: 1 sierpień 2012 - 30 lipiec 2014
Projekt realizowany w ramach POKL, priorytet IX, działanie 9.3
Okres realizacji: 1 sierpień 2011 - 30 lipiec 2013
Projekt realizowany przez Wyższą Szkołę Pedagogiczno - Techniczną w Koninie w ramach POKL, priorytet III, działanie 3.3, poddziałanie 3.3.2 Partner Centrum Szkoleniowe WIEDZA
Okres realizacji: 1 wrzesień 2010 - 1 wrzesień 2013
Projekt realizowany w ramach POKL, priorytet IX, działanie 9.3
Okres realizacji: 1 styczeń 2010 - 30 lipiec 2011
Projekt realizowany w ramach POKL, priorytet IX, działanie 9.
Okres realizacji: 1 sierpień 2009 - 30 czerwiec 2011
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Erupejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

02.10.2006 - 31.03.2008
Okres realizacji: 2 październik 2006 - 31 marzec 2008
Projekt realizowany przez MOPS w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). Partner Centrum Szkoleniowe WIEDZA
Działanie 7.1, podziałanie 7.1.1.
Okres realizacji: -